İNSAN KAYNAKLARI

Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejilerimiz, Hedeflerimiz, İş süreçlerimiz ve ortak değerlerimiz ışığında;

• Mıstaçoğlu Şirketler Grubu yetkinlikleri ve pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünü bünyemize kazandırmak,
• Güçlü iletişim ve Motivasyon ortamı sağlamak,
• İnsan kaynakları sistem ve uygulamalarıyla çalışanlarımıza destek olmak,
• Kurumsal olanaklar ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirerek, sürekli başarıya doğru yönlendirmek,
• Başarıyı ödüllendirmek,
• Çalışanlarımızın gelişimini ve devamlılığını sağlamaktır.

Amacımız; müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için; çalışanlarımızın gerek davranışsal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz gelişim olanakları ile artırmak, performansa dayalı ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve kariyer olanakları sağlamaktır. Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın şirket kültürümüze uyum sağlayacak nitelikte sürekli gelişime, öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık olması beklenmektedir. Mıstaçoğlu Grubu; ortak değerlerine sahip, takım çalışmasına inanan, müşteri odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir İnsan Kaynakları yapısı hedeflemektedir.

İş Başvuruşu